Nyheter for oppdatering 23.3.2015

Sending av faktura på epost:

Det er nå mulig å sende faktura på epost via:

  • Verksted
  • Bilsalg
  • Kreditnota
  • Kopi

Ved lagerføring hentes nå all informasjon via bilhistorikk.

For å få opp informasjon om lagringsdata, innkjøpspris og engangsavgift må dette registreres i bilhistorikk. Valg for registrering av dette i bilhistorikk kan nå gjøres direkte via lagerføring. Det må også defineres hvilke koder i historikk som er innkjøpspris og engangsavgift. Dette gjøres via Innstillinger ->Innstillinger for Bilsalg -> Inntakskoder

Felt for oppdatering av mobil og epost

  • Stopp før fakturering for oppdatering av mobil og epost

Mulighet for sending av faktura til annen kunde enn betaler (f.eks. forsikringsselskap).

Salgskanal vises i uoppgjorte verkstedordrer for visning av type ordre, f.eks. Reklamasjon.

Melding om eventuelle rest noterte deler ved sletting av linje i bestillinger.

Omregistreringsavgift vises automatisk fra tabell på lagerførte biler:

  • Krever at vekt er registrert på kjøretøyet (bruk auto sys oppdatering)
  • Kan slås av under innstillinger

Bedre og mer oversiktlig visning av kostnader - fortjeneste på bil.

Diverse feilrettinger