Komplett it-leverandør

KONSULENTBISTAND

DataProdukt AS har vært i bransjen siden 1976, og har dermed en sterk kompetanse og erfaring. Vi tilbyr konsulentbistand på alle nivåer.

HJELP TIL VALG AV DATAUTSTYR?

Vi har mange års erfaring med drift av IT, og vet på bakgrunn av dette hvilke produkter som fungerer sammen og hvilke som ikke gjør det.

Ta kontakt med oss om du behøver hjelp til å velge riktig utstyr!

HJELP TIL VALG AV PROGRAMVARE?

Med drift av FleXi Bilsystem på IBM Power i plattform og som IBM samarbeidspartner siden 80-tallet har vi meget høy kompetanse på utvikling og programmering samt drift- og support av kjente operativsystemer og programvarer som Windows, Linux, OSX, MS Exchange, MS Office osv.

Spør oss om du trenger hjelp med hensyn til programvare!

Noen av våre samarbeidspartnere og leverandører