Møt

Flexi bilsystem

Vårt egenutviklede FleXi Bilsystem har vært på markedet siden 80-tallet og er vårt største- og ledende produkt. Et komplett system for motor og kjøretøy, åpent for alle merker.

Med nøye planlagt design og programmering er FleXi Bilsystem så åpent og uavhengig av andre plattformer og operativsystemer som mulig, noe som gir oss full kontroll over eget produkt og sparer våre kunder penger ettersom vi ikke er tvunget følge alle markedets frekvente svingninger. Dette er en av faktorene som gjør at FleXi Bilsystem fungerer like bra for et lite, nyoppstartet firma som for et stort, veletablert konsern.

Ettersom vi er et lite/mellomstort firma har du som kunde også mulighet å få programmert individuelle løsninger om mulig og ønskelig uten at ditt ønske må gå gjennom en langvarig, byråkratisk godkjenningsprosess hos et større firma/konsern. Med FleXi Bilsystem er du som kunde med å styre utviklingen av programmet.

Moduler og funksjoner:

DELELAGER

Vis funksjoner
 • Lagerordre/Deleordre
 • Automatisk kreditnota for deleordre/lagerordre
 • Vedlikehold og spørring
 • Salgshistorikk deler
 • Kundesøk
 • Bestilling av varer
 • Lagerinngang
 • Lagerspørring
 • Delelevering verkstedordre med statusvisning
 • Registrere ny vare
 • Henvisningsnummer
 • Utskrifter
 • iBil delesøk

KUNDER

Vis funksjoner
 • Oversiktbiler
 • Planlagte jobber
 • Verkstedordrer
 • Ufakturerte/fakturerte historikk
 • Deleordrer – historikk
 • Kontakt kunde – SMS
 • SMS historikk
 • Anmerkninger
 • Rediger kundeinformasjon
 • Opprette ny kunde
  • Utskrift
  • Kundeuttrekk
  • Lagre til excel
  • Send epost
  • Send SMS
  • Lag flettebrev i Word

SALGSAVDELING

Vis funksjoner
 • Registrering av biler
 • Fakturering
  • Papir og epost
  • Nybil
  • Bruktbil
  • Leiebil
  • Leasing
  • Innbyttenota
  • Fri faktura
 • Lagerføring med statuskoder (farge)
 • Direkte oversikt over kostpris på kjøretøy
 • Oversikt over lagerlister nybil/bruktbil
 • Oversikt over solgte biler
 • Fakturahistorikk
 • Nummerovergang
 • Registrering av kunder

VERKSTED

Vis funksjoner
 • Verkstedordrer
 • Import fra:
  • Microcat Live
  • Superservice Live
  • Mazda EPC
  • Mazda Meny pricing
 • Tilbudsordrer
 • Fakturering
  • Papir og epost
 • Kreditering
 • Split ordrer
 • Fakturahistorikk
 • Kampanjer
 • Utsending av SMS
 • Bekreftelse/påminnelse
 • Utsending av kundeoppfølging SMS
 • PKK-innkalling (SMS, brev)
 • Service-innkalling (SMS, brev)
 • Utsending av SMS til utvalg
 • Stempling – Tidregistrering
 • Stempling Mønstring
 • Utskrifter
 • Registrering av kjøretøy
 • Oppfølgingsliste fra delelager med status visning
 • Mulighet for import fra olje-/væskesystemer
 • Ordreimport – Generer faste ordrer

PLANTAVLEN

Vis funksjoner
 • Visning av ordrer
 • Oppretting av ordre
 • Utskrift av ordre
 • Dra og slipp
 • Fraværsvisning
 • Stempling
 • Åpne ordre fra tavle
 • Åpne delelevering fra tavle

DEKKHOTELL

Vis funksjoner
 • Sommerdekk/Vinterdekk
 • Dimensjon
 • Felger
 • Mønsterdybde
 • Lokasjon: Plassering – Reol – Hylle
 • Utskrift av etiketter

INTEGRASJON OG MODULER

Vi har i utviklingen av FleXi Bilsystem alltid implementert løsninger som ikke bare fungerer umiddelbart, men som også er programmert så åpne og omfattende som mulig. Løsningen blir da fremtidsrettet, og gjør at videreutvikling av moduler og ekstra funksjonalitet i FleXi Bilsystem alltid er mulig og effektivt å utføre. Du som kunde vil dermed alltid ha mulighet å få utviklet egne ideer og/eller løsninger i form av moduler eller funksjonalitet i FleXi Bilsystem om du ønsker det. Dette uten å gå gjennom en unødvendig- og langvarig byråkratisk prosess som ofte er tilfellet i større firmaer/konsern.