DataProdukt har utviklet et program, FleXi MVR, som kan oppdatere komplett kjøretøyregister mot Autosys. Dette grunnet at vi ser at mange databaser har dårlig eller mangelfull informasjon. Dette fører igjen til vanskeligheter når det skal foretas kundeuttrekk basert på modeller.

Programmet er tilgjengelig for kr. 2.050,-

Kjøp programmet ved å sende epost til support@dataprodukt.no eller ring 77 87 02 00.

Bestill Flexi MVR